Kuva: Janne Kettunen

Kylätoimikunta pitää säännönmukaisia kokouksia, joista tiedotetaan kylätoimikunnan internet -sivuilla, paikallisissa lehdissä sekä kylätoimikunnan Facebook -sivuilla.